znajdź nas na Facebooku

OLEJ OPAŁOWY - sprzedaż i dostawa

logo Ekoterm Plus

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów informujemy, iż od dnia 11.09.2013, nasza firma PHU BOBRYK Spółka Jawna w Szczecinie ul. Milczańska 31d otrzymała AUTORYZACJĘ DYSTRYBUTORA.

Olej napędowy do celów grzewczych EKOTERM odpowiada w pełni wymaganiom norm europejskich i krajowych, zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska.

Kupujący przy każdej dostawie otrzymuje świadectwo jakości produktu, zaś produkt dostarczamy własnym legalizowanym transportem.

zamówienia na olej Ekoterm Plus

Poniżej informujemy o nowych zasadach zakupu w/w produktu.

KOMUNIKAT dla podmiotów zużywających paliwa opałowe

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Do tej daty podmioty te obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU, aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U, nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych lub ich zakup, bowiem sprzedający odmówi dostarczenia tych wyrobów. Obowiązek ten obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Rejestracji dla potrzeb obrotu lub zużycia paliw opałowych można dokonać:

  1. elektroniczne za pomocą Portalu PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych), albo
  2. Portalu Podatkowego (tylko osoby fizyczne), albo
  3. w formie papierowej poprzez złożenie osobiście lub przesłanie przesyłką pocztową do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego – AKC-RU.

W przypadku podmiotów, które rozpoczęły proces rejestracji i nie dokonały jego zakończenia poprzez autoryzację w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni, po 1 września 2020 r., nie będzie możliwa sprzedaż lub nabycie tych paliw. W związku z tym Ministerstwo Finansów przypomina i zaleca dokończenie procesu rejestracji, którego ostatnim etapem jest otrzymanie potwierdzenia rejestracji uproszczonej – AKC-PR/U. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozpoczętego procesu, niezbędne jest dokonanie ponownego zgłoszenia rejestracyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556


Wszelkie zapytania i zamówienia prosimy kierować do wyspecjalizowanych pracowników Działu Handlowego pod numerem telefonu:

(+48) 91 483 66 88
(+48) 91 483 69 30
(+48) 605 445 862
(+48) 605 190 607
(+48) 665 777 742

dostawy@bobryk.pl

godziny przyjmowania zamówień:
pon. - pt.: 7.30-15.00, sob.: 9.00-12.00

eco

W trosce o środowisko naturalne - nasze stacje paliw spełniają wysokie wymogi z zakresu ochrony środowiska oraz realizujemy nałożone na nas obowiązki z tym związane.